Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Prodekan

Zastupujúci Prodekan pre výchovno-vzdelávaciu činnosť

Meno:  PhDr. Michal Imrovič, PhD.
Funkcia:  Prodekan pre rozvoj a marketing
zastupujúci Prodekan pre výchovno-vzdelávaciu činnosť
E-mail:  michal.imrovic@ucm.sk
Kancelária:  508
Telefón:  +421 33 5565 528