Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Prodekanka

Prodekanka pre výchovno-vzdelávaciu činnosť

Meno:  Ing. Júlia Karasová, PhD.
Funkcia:  Prodekanka pre výchovno-vzdelávaciu činnosť
E-mail:  julia.karasova@ucm.sk
Kancelária:  508
Telefón:  +421 33 5565 528