Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Študijné oddelenie FSV UCM

Na študijnom oddelení FSV UCM vybavíte:

- potvrdenia o návšteve školy,

- indexy,

- prenášané predmety v systéme AIS,

- kontrola štúdia.

Vážení študenti dôrazne vás žiadame, aby ste dodržiavali rozdelenie študentov a obracali sa na svoju študijnú referentku.

 

Vedúca študijného oddelenia

Meno:  PhDr. Jana Polakovičová
Funkcia:  vedúca študijného oddelenia                                                            
E-mail:  jana.polakovicova@ucm.sk
Kancelária:  112b (Nám J. Herdu 2, Trnava)
Telefón:  +421 33 5565 145

 

Študijnné oddelenie Fakulty sociálnych vied

Meno:  Mgr. Alena Banárová
Funkcia:  študijné oddelenie
E-mail:  alena.banarova@ucm.sk
Kancelária:  409 (Bučianska 4/A, Trnava)
Telefón:  +421 33 5565 144
Agenda:

Politológia
Denné a externé bakalárske štúdium
Denné a externé magisterské štúdium

Verejná správa
Externé bakalárske štúdium + detašované pracovisko Prievidza
Externé magisterské štúdium
Denné magisterské štúdium 3., 4. rok

European studies
Denné magisterské štúdium 3. rok

 

Meno:  Ing. Zuzana Obúlaná
Funkcia:  študijné oddelenie
E-mail:  zuzana.obulana@ucm.sk
Kancelária:  409 (Bučianska 4/A, Trnava)                                                                             
Telefón:  +421 33 5565 146
Agenda:

Manažment sociálnych služieb
Denné bakalárske štúdium

Manažment verejnej správy
Denné a externé bakalárske štúdium

Sociálne služby a poradenstvo
Denné bakalárske štúdium
Externé bakalárske štúdium
Denné magisterské štúdium
Externé magisterské štúdium

Verejná správa
Denné bakalárske štúdium - 3., 4., 5. Rok

 

Meno:  Lucia Karásková
Funkcia:  študijné oddelenie
E-mail:  lucia.karaskova@ucm.sk
Kancelária:  106 (Nám. J. Herdu 2, Trnava, prvé poschodie)                                           
Telefón:  +421 33 5565 146
Agenda:

Verejná správa
Denné bakalárske štúdium - 1., 2. rok
Denné magisterské štúdium
- 1., 2. rok

Európske štúdiá, European studies
Denné bakalárske štúdium
Denné magisterské štúdium - 1., 2. rok

 

Úradné hodiny

Pondelok:  neúradný deň
Utorok:  8:30 - 11:00 hod. a 12:30 - 14:00 hod.
Streda:  neúradný deň
Štvrtok:  8:30 - 11:00 hod. a 12:30 - 14:00 hod.
Piatok:  neúradný deň