Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Referát pre pedagogickú činnosť

Na referáte pre pedagogickú činnosť  vybavíte:

- 1. kontakt a komunikácia s uchádzačmi o bakalárske, magisterské, doktorandské štúdium a rigorózne konanie,

- rozvrhy pre jednotlivé študijné programy a stupne štúdia,

- evidencia záverečných bakalárskych, diplomových, rigoróznych a dizertačných prác,

- zadania záverečných prác a diplomových prác,

- zmena témy záverečnej a diplomovej práce,

- zmena školiteľa záverečnej a diplomovej práce,

- oponentské posudky k záverečným a diplomovým prácam,

- komisionálne skúšky.

 

Meno:  PhDr. Oľga Molnárová
Funkcia:  Odborná pracovníčka pre štúdium a vzdelávanie   
E-mail:  olga.molnarova@ucm.sk
Kancelária:  406
Telefón:  +421 33 55 65 544

 

Úradné hodiny pre študentov

Pondelok:  8.00 - 11.00 hod. a 13.00 - 15.00 hod.
Utorok:  8.00 - 11.00 hod. a 13.00 - 15.00hod.
Streda:  8.00 - 11.00 hod. a 13.00 - 15.00 hod.
Štvrtok:  8.00 - 11.00 hod. a 13.00 - 15.00 hod.
Piatok:  nestránkový deň