Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Oddelenie akademických činností

Vedúca oddelenia akademických činností

Meno:  PhDr. Zuzana Mikulková
Funkcia:  vedúca oddelenia akademických činností
E-mail:  zuzana.mikulkova@ucm.sk
Kancelária:  111a (Nám. J. Herdu 2, Trnava, prvé poschodie)
Telefón:  +421 33 5565 141

 

Meno:  Ing. Gabriela Ďurišová 
Funkcia:  referentka 
E-mail:  gabriela.durisova@ucm.sk
Kancelária:  110a (Nám. J. Herdu 2, Trnava, prvé poschodie)
Telefón:  +421 33 5565 143
Agenda: 

Sociálne štipendiá

Zahraničné štipendiá

Školné a poplatky spojené so štúdiom

 

Meno:  Martina Brestičová
Funkcia:  referentka 
E-mail:  martina.bresticova@ucm.sk
Kancelária:  110b (Nám. J. Herdu 2, Trnava, prvé poschodie)
Telefón:  +421 33 5565 105
Agenda:  

Vydávanie diplomov

Rigorózne konanie

Motivačné štipendiá

Študentské pôžičky

 

Meno:  PhDr. Soňa Svetlíková
Funkcia:  referentka 
E-mail:  sona.svetlikova@ucm.sk
Kancelária:  111b (Nám. J. Herdu 2, Trnava, prvé poschodie)
Telefón:  +421 33 5565 149
Agenda: 

Doktorandské štúdium

Ďalšie vzdelávanie na UCM

 

 

Úradné hodiny

Pondelok:  neúradný deň
Utorok:  8:30 - 11:00 hod. a 12:30 - 14:00 hod.
Streda:  neúradný deň
Štvrtok:  8:30 - 11:00 hod. a 12:30 - 14:00 hod.
Piatok:  neúradný deň

 

Vydávanie diplomov:

Utorok: 
8:30 - 11:00 hod