Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Rozvrhy

ROZVRH PRE ZIMNÝ SEMESTER AR 2017/2018

 

DENNÉ ŠTÚDIUM

Presné zaradenie študentov do študijných skupín bude zverejnené 22.9.2017 (piatok)

 

MANAŽMENT VEREJNEJ SPRÁVY

     Bakalárske štúdium

     1. ročník  

     2. ročník

     3. ročník

 

EURÓPSKE ŠTÚDIÁ

     Bakalárske štúdium                                      Magisterské štúdium

     1. ročník                                                      1. ročník

     2. ročník                                                     2. ročník

     3. ročník

 

POLITOLÓGIA

     Bakalárske štúdium                                      Magisterské štúdium

     2. ročník                                                     2. ročník

     3. ročník

    

SOCIÁLNE SLUŽBY A PORADENSTVO 

     Bakalárske štúdium                                      Magisterské štúdium

     1. ročník                                                      1. ročník

     2. ročník                                                     2. ročník

     3. ročník

 

MANAŽMENT SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

     Bakalárske štúdium

     3. ročník

 

VEREJNÁ SPRÁVA

     Bakalárske štúdium                                      Magisterské štúdium

     1. ročník                                                      1. ročník

     2. ročník                                                     2. ročník

     3. ročník

    

EXTERNÉ ŠTÚDIUM

MANAŽMENT VEREJNEJ SPRÁVY

     Bakalárske štúdium

     1. ročník

    

SOCIÁLNE SLUŽBY A PORADENSTVO

     Bakalárske štúdium                                      Magisterské štúdium

     1. ročník                                                      1. ročník

 

VEREJNÁ SPRÁVA

     Bakalárske štúdium                                      Magisterské štúdium

     1. ročník                                                     1. ročník