Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Rozvrhy

ROZVRH PRE ZIMNÝ SEMESTER AR 2018/2019

Vážení študenti,

dovoľte aby sme Vás upozornili na zaradenie do študijných skupín v kontexte rozvrhu na akademický rok 2018/2019. Zaradenie do študijnej skupiny nájdete vo Vašom konte v informačnom systéme AIS.

Úspešný akademický rok Vám praje vedenie FSV UCM v Trnave.

 

 

DENNÉ ŠTÚDIUM

 

MANAŽMENT VEREJNEJ SPRÁVY

 

     Bakalárske štúdium

     1. ročník  

     2. ročník

     3. ročník

 

EURÓPSKE ŠTÚDIÁ

     Bakalárske štúdium                                      Magisterské štúdium

     1. ročník                                                      1. ročník

     2. ročník                                                     2. ročník

     3. ročník

 

POLITOLÓGIA

     Bakalárske štúdium                                      Magisterské štúdium

     1. ročník                                                     1. ročník

     3. ročník

 

SOCIÁLNE SLUŽBY A PORADENSTVO 

     Bakalárske štúdium                                      Magisterské štúdium

     1. ročník                                                      1. ročník

     2. ročník                                                     2. ročník

     3. ročník

 

VEREJNÁ SPRÁVA

     Bakalárske štúdium                                      Magisterské štúdium

     1. ročník                                                      1. ročník

     2. ročník                                                     2.ročník

     3. ročník

    

 

 

EXTERNÉ ŠTÚDIUM

 

MANAŽMENT VEREJNEJ SPRÁVY, VEREJNÁ SPRÁVA

 

SOCIÁLNE SLUŽBY A PORADENSTVO

   

POLITOLÓGIA