Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Zaradenie do študijných skupín

Vážení študenti,

zaradenie do študijných skupín (krúžkov) v AR 2016/2017 nájdete po prihlásení sa do systému AIS v časti Evidencia štúdia v sekcii Osobné údaje. V tejto časti je zaradenie do študijnej skupiny pod názvom ,,krúžok".

Rozdelenie študentov denného štúdia do študijných skupín (krúžkov) v akademickom roku 2016/2017 je nasledovné:

 

Bakalárske štúdium

Študijné programy, ktoré pozostávajú iba z 1 skupiny:

európske štúdiá (2. ročník),

politológia (1. ročník, 2. ročník, 3. ročník),

sociálne služby a poradenstvo (2. ročník, 3. ročník),

manažment sociálnych služieb (3. ročník),

manažment verejnej správy (2. ročník).

 

Študijné programy, ktoré sa delia na skupiny:

európske štúdiá:

1. ročník - 2. študijné skupiny,

manažment sociálnych služieb:

2. ročník - 2. študijné skupiny,

manažment verejnej správy:

1. ročník - 2. študijné skupiny,

sociálne služby a poradenstvo:

1. ročník - 2. študijné skupiny,

verejná správa:

1. ročník - 3. študijné skupiny,

2. ročník - 3. študijné skupiny,

3. ročník - 2. študijné skupiny.

 

 

Magisterské štúdium

Študijné programy, ktoré pozostávajú iba z 1 skupiny:

european studies (1. ročník, 2. ročník),

politológia (1. ročník, 2. ročník),

verejná správa (2. ročník).

 

Študijné programy, ktoré sa delia na skupiny:

verejná správa:

1. ročník - 5. študijných skupín,

sociálne služby a poradenstvo:

1. ročník - 2. študijné skupiny,

2. ročník - 2. študijné skupiny.