Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Mapa budov

Pre lepšiu orientáciu sme pripravili mapku Trnavy s označením jednotlivých miestností:
 
- miestnosti označené BU sa nachádzajú na Bučianskej ulici 4/A, Trnava
 
- miestnosť označená AULA sa nachádza na Bučianskej ulici 4/A, Trnava

- všetky miestnosti, ktoré začínajú písmenom J sa nachádzajú na sídlisku Družba v bývalej Základnej škole    
  v JAME, Trnava (hneď za hlavnou budovou FSV UCM na Bučianskej).

- Kino OKO sa nachádza na Nám. J. Herdu 2 pri hlavnej budove

- Športová hala Slávia sa nachádza na Rybníkovej ulici 9, Trnava

- miestnosti označené S sa nachádzajú v hlavnej budove na Nám. J. Herdu 2, Trnava

- miestnosti označené H sa nachádzajú vedľa hlavnej budovy na Nám. J. Herdu 2, Trnava, vchod z Hajdóczyho  
   ulice
 
 
 
 
MAPA BUDOV A MIESTNOSTÍ            
 
VIRTUÁLNA PREHLIADKA