Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Bakalárske

Tézy na bakalárske štátne skúšky 

 

EURÓPSKE ŠTÚDIÁ A POLITIKY (denné a externé štúdium)

Štátna skúška z európskych štúdií

Štátna skúška z politológie

 

 

VEREJNÁ SPRÁVA (denné štúdium)           

Štátna skúška z verejnej správy

Odporúčaná literatúra

Štátna skúška z verejnej politiky

Odporúčaná literatúra

 

VEREJNÁ SPRÁVA (externé štúdium)           

Štátna skúška z verejnej správy

Odporúčaná literatúra

Štátna skúška z verejnej politiky

Odporúčaná literatúra

 

MANAŽMENT VEREJNEJ SPRÁVY (denné štúdium) - otázky pre študentov v nadštandarde resp., ktorí opakujú štátnice

Štátna skúška z manažérskeho fungovania verejnej správy

Štátna skúška z verejnej politiky

 

 

MANAŽMENT A EKONÓMIA VEREJNEJ SPRÁVY (denné štúdium) 

Štátna skúška z manažmentu a ekonómie

Odporúčaná literatúra

Štátna skúška z verejnej správy

Odporúčaná literatúra

 

 

 

MANAŽMENT A EKONÓMIA VEREJNEJ SPRÁVY (externé štúdium)

Štátna skúška z manažmentu a ekonómie

Odporúčaná literatúra

Štátna skúška z verejnej správy

Odporúčaná literatúra

 

 

SOCIÁLNE SLUŽBY A PORADENSTVO (denné a externé štúdium)

Štátna skúška zo sociálnych služieb

Štátna skúška zo sociálneho poradenstva

 

 

MANAŽMENT SOCIÁLNYCH SLUŽIEB (denné štúdium)

 

Štátna skúška z manažmnetu sociálnych služieb

Štátna skúška zo sociálneho poradenstva

 

 

 

Študenti, ktorí opakujú štátne skúšky sa riadia pôvodnými štátnicovými otázkami!

 

Dokumenty:

  Prihláška na štátnu skúšku

  Pokyny

 

 

Rozdelenie študentov do skupín na štátne záverečné skúšky:

  Katedra verejnej správy

  Katedra politických vied

  Katedra sociálnych služieb a poradenstva