Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Magisterské

Tézy na magisterské štátne skúšky platné v akademickom roku 2018/2019.

 

POLITOLÓGIA (denné štúdium)

Štátna skúška z európskych štúdií

Štátna skúška z politológie 

 

POLITOLÓGIA (externé štúdium)

Teória politiky

Teória demokracie

Európske štúdie

 

EURÓPSKE ŠTÚDIÁ / EUROPEAN STUDIES (denné štúdium)

Štátna skúška z európskych štúdií

Štátna skúška z politológie

 

VEREJNÁ SPRÁVA (denné štúdium)

Štátna skúška z verejnej politiky

Štátna skúška z verejnej správy

 

VEREJNÁ SPRÁVA (externé štúdium)

Verejná politika

Verejná správa

 

SOCIÁLNE SLUŽBY A PORADENSTVO (denné a externé štúdium)

Štátna skúška zo sociálnych služieb

Štátna skúška zo sociálneho poradenstva

 

Študenti, ktorí opakujú štátne skúšky sa riadia pôvodnými štátnicovými otázkami!

 

 

 

Rozdelenie študentov do skupín na magisterské štátne záverečné skúšky - MÁJ 2019:

  Katedra verejnej správy

  Katedra politických vied

  Katedra sociálnych služieb a poradenstva