Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Magisterské

Tézy otázok na magisterské štátne skúšky platné od 29. 3. 2018

 

POLITOLÓGIA (denné štúdium)

Štátna skúška z európskych štúdií

Štátna skúška z politológie 

 

POLITOLÓGIA (externé štúdium)

Teória politiky

Teória demokracie

Európske štúdie

 

EURÓPSKE ŠTÚDIÁ / EUROPEAN STUDIES (denné štúdium)

Štátna skúška z európskych štúdií

Štátna skúška z politológie

 

VEREJNÁ SPRÁVA (denné štúdium)

Štátna skúška z verejnej politiky

Štátna skúška z verejnej správy

 

VEREJNÁ SPRÁVA (externé štúdium)

Verejná politika

Verejná správa

 

SOCIÁLNE SLUŽBY A PORADENSTVO (denné a externé štúdium)

Štátna skúška zo sociálnych služieb

Štátna skúška zo sociálneho poradenstva

 

Študenti, ktorí opakujú štátne skúšky sa riadia pôvodnými štátnicovými otázkami!

 

 

Rozdelenie študentov do skupín na štátne záverečné skúšky:

  Katedra verejnej správy

  Katedra politických vied

  Katedra sociálnych služieb a poradenstva