Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

ŠVOČ

Milí študenti,

Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave pripravuje v akademickom roku 2016/2017 piaty ročník konferencie ŠVOČ 2017 pre študentov magisterského i bakalárskeho štúdia, ktorých ambíciou je po ukončení 2. stupňa vysokoškolského štúdia pokračovať v doktorandskom štúdiu a prezentovať svoje výskumné výsledky.

 

POZVÁNKA TU

FAKULTNÉ KOLO ŠVOČ 2017 sa uskutoční 6. apríla 2017

TERMÍN ODOVZDANIA PRÁCE: 24. marec 2017

BLIŽŠIE INFORMÁCIE TU