Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

ŠVOČ

Milí študenti,

Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave usporiada v akademickom roku 2018/2019 dňa 11.4.2019  7.ročník konferencie ŠVOČ 2019 pre študentov magisterského a bakalárskeho štúdia, ktorých ambíciou je po ukončení vysokoškolského štúdia pokračovať v doktorandskom štúdiu a prezentovať svoje výskumné výsledky.

 

TERMÍN ODOVZDANIA PRIHLÁŠOK: 28.2.2019 

TERMÍN ODOVZDANIA PRÁCE: 30.3.2019

FAKULTNÉ KOLO ŠVOČ 2018 sa uskutoční:  11.4.2019

MEDZIFAKUTLNÉ KOLO ŠVOČ 2019 SA USKUTOČNÍ V MÁJI NA UPJŠ V KOŠICIACH

KONTAKT:             Ing. Klaudia Čirčová (klaudia.circova@ucm.sk)

 

Dokumenty:
  Pozvánka
     Prihláška
     Organizačné pokyny