Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

ŠVOČ

Milí študenti,

Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave usporiada v akademickom roku 2017/2018 šiesty ročník konferencie ŠVOČ 2018 pre študentov magisterského a bakalárskeho štúdia, ktorých ambíciou je po ukončení vysokoškolského štúdia pokračovať v doktorandskom štúdiu a prezentovať svoje výskumné výsledky.

V AR 2017/2018 Fakulta sociálnych vied UCM pripravuje v spolupráci s Univerzitou M. Bela v Banskej Bystrici a Ekonomickou univerzitou v Bratislave medzifakultnú konferenciu ŠVOČ, ktorá sa uskutoční 3.5.2018 v priestoroch FSV UCM v Trnave.

 

TERMÍN ODOVZDANIA PRIHLÁŠOK 15.2.2018 

TERMÍN ODOVZDANIA PRÁCE 30.3.2018

FAKULTNÉ KOLO ŠVOČ 2018 sa uskutoční 12.4.2018

MEDZIFAKUTLNÉ KOLO ŠVOČ 2018 sa uskutoční 3.5.2018