Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Publikácie

 

 

RETHINKING THE PRESIDENCY:           
Challenges and Failures                                                                  

editori: Blanka Říchová Radosłav Kubicki, Aaron Walter     
strán: 200
vydalo: FSV UCM, 2015

                                     

stiahnuť

 

ÚSTAVNÉ SÚDNICTVO, e-publikácia                                         

autor: Bystrík Šramel     
strán: 104
vydalo: OZ FSV UCM, 2015
ISBN: 978-80-971952-0-5
                                    

stiahnuť

 

SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE AKO SÚČASŤ SOCIÁLNEJ       
POLITIKY, vedecké štúdie

autor: Oľga Bočáková, Anton Rehuš
strán: 176
vydalo: Tribun EU Brno, 2015
ISBN: 978-80-263-0886-7
                                    

 

POLITICAL LEGACY AND YOUTH CIVIC ENGAGEMENT  
IN SLOVAKIA

autor: Jaroslav Mihálik
strán: 160
vydalo: Faculty of Organization Studies, Novo Mesto, 2015
ISBN: 978-961-93688-8-6
 

 

KONIEC NEEFEKTÍVNEJ KOMUNIKÁCIE V MÚZEÁCH       

autor: Michal Lukáč
strán: 162
vydalo: OZ FSV UCM, 2015
ISBN: 978-80-971952-1-2

 

UNIVERZITA TRETIEHO VEKU FSV UCM                                
Zborník záverečných prác (2012-2015)      

autor: Oľga Bočáková, Darina Kubíčková (ed.)
strán: 100
vydalo: OZ FSV UCM, 2015
ISBN: 978-80-971952-2-9

 

SOCIÓLÓGIA MLÁDEŽE                                                               

autor: Ladislav Macháček
strán: 295
vydalo: Faculty of Organization Studies, Novo Mesto, 2015
ISBN: 978-961-93688-5-5

 

FEATURING NORDEN IN TEN EPISODES                               

autor: Ryszard M. Czarny
strán: 288
vydalo: Faculty of Organization Studies, Novo Mesto, 2015
ISBN: 978-961-93688-4-8

 

SYMPÓZIUM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB                                      
VO VEREJNEJ SPRÁVE, vedecké štúdie            

autor: Oľga Bočáková, Darina Kubíčková (ed.)
strán: 175
vydalo: Tribun EU, Brno 2015
ISBN: 978-80-263-0959-8

 

SOCIÁLNA POLITIKA A SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE           
(vysokoškolská učebnica)            

autor: Oľga Bočáková
strán: 170
vydalo: Tribun EU, Brno 2015
ISBN: 978-80-263-0938-3

 

VYBRANÉ KAPITOLY ZO SOCIÁLNEJ FILOZOFIE              
(vysokoškolská učebnica)            

autor: Oľga Bočáková, Darina Kubíčková
strán: 98
vydalo: Tribun EU, Brno 2015
ISBN: 978-80-263-0958-1

 

ÚVOD DO SOCIÁLNYCH SLUŽIEB                                          
(vysokoškolská učebnica)            

autor: Oľga Bočáková, Darina Kubíčková
strán: 158
vydalo: Tribun EU, Brno 2015
ISBN: 978-80-263-0965-9

 

CYRIL_METHODIUS DAYS OF SOCIAL SERVICES.
Proceedings of the international expert-scientific conference
(zborník)           

ed: Stančiak, Silvia Dončevová
vydalo: Heraldika Kiadó, Budapest 2015
ISBN: 978-963-9204-99-7

 

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ SLUŽBY VE PROSPĚCH              
INTEGRACE SOCIÁLNE A ZDRAVOTNĚ
ZNEVÝHODNENÝCH  (zborník)           

ed: Jaroslava Pavelková a kol.
vydalo: VŠZaSP sv. Alžběty, Příbram 2015
ISBN: 978-80-905973-9-6

 

PREMENY POSTAVENIA PREZIDENTOV V POLITICKÝCH
SYSTÉMOCH  (zborník)           

ed: Pavol Juhás, Marek Hrušovský
vydalo: OZ FSV UCM, 2015
ISBN: 978-80-905973-9-6

 

YOUTH AND POLICY                                                                    

Ladislav Macháček                              

2014

Publikácia je v tlačenej podobe

 

THE IMPERATIVE HIGH NORTH:
Opportunities and Challanges                                                      

Ryszard Czarny

2015

Publikácia je v tlačenej podobe

 

EUROPEANIZATION                                                                  

Dušan Leška                                         

2015

Publikácia je v tlačenej podobe

 

VEDECKÉ PRÁCE KVP A VS 2014                                            

Marián Merica                                         

2014

Publikácia je na CD nosiči

 

NAJNOVŠIE TRENDY A VÝZVY EURÓPSKEHO VÝSKUMU
V EDUKAČNÝCH VEDÁCH

Silvia Dončevová                                         

2014

Publikácia je na CD nosiči

 

ŠVOČ 2014                                                                                      

Ladislav Macháček                                       

2014

stiahnuť

 

KONŠTANTÍN A METOD V POLITICKÝCH VZŤAHOCH  
VEĽKEJ MORAVY

Milan Čáky                                         

2014

Publikáciu je možné zakúpiť v knižnici UCM