Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Výskumné projekty

Vedecko-výskumnú činnosť fakulty v súlade s profilom študijných programov a rozvojom projektovej činnosti koordinuje Centrum výskumných projektov