Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Zahraničné

Názov projektu: Migration: The Challenge of European States

Katedra politológie a európskych štúdií Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave získala ako jediná tento rok prestížny vzdelávací grant Jean Monnet Chair. Patrila tak k 147 žiadostiam zo 737, ktoré boli podporené. Grant Jean Monnet Chair je jedinečný centralizovaný grantový projekt Európskej únie zameraný na vzdelávanie a ako jediný priamo podporuje a propaguje ideu Európskej komisie v oblasti vzdelávania
 
Cieľom tohto grantu bude na najbližšie tri roky otvárať tému "Migrácia: Výzva európskych štátov" cez formálne a neformálne vzdelávanie. Môžete sa tak tešiť na zaujímavé workshopy, semináre, filmové kluby, diskusie, ktoré budú rozoberať jednotlivé dimenzie tak aktuálnej témy v súčasnosti. Hlavným zámerom projektu je tak vytvárať autentický priestor, ktorý bude slúžiť nielen študentom vysokých škôl, rôznych organizáciám a inštitúciám neziskovej a inej sféry, ale predovšetkým verejnosti, ktorá sa o danú tému zaujíma.
 
Koordinátor projektu: PhDr. Viera Žúborová, Ph.D.
Chair: prof. Valeriu Mosneaga, DrSc.
Dĺžka trvania: september 2016 - september 2019

Web: http://jmchkpes.fsvucm.sk/

 

 

Medzinárodné výskumy s podporou EK

Názov projektu: MY PLACE Democracy and the shadows of totalitarianism and populism: the European experience

Projekt skúma totalitarizmu a populizmu v Európe v súvislosti so sociálnou participáciou mladých ľudí. Je to mnohodimenzionálny projekt financovaný v rámci výzvy 7RP EK Spoločenské a humanitné vedy za rok 2010, „Demokracia a tiene totalitarizmu a populizmu: európske skúsenosti“. Spája konzorcium 16 výskumných inštitúcií zo 14 európskych krajín ako aj 14 zainteresovaných verejných inštitúcií (múzeá, mimovládne organizácie, archívne a dokumentačné strediská).

Koordinátor projektu: University of Warwick

Doba trvania projektu: 1.6.2011 – 30.5.2015

Project website: www.fp7-myplace.eu

Blog: http://myplacefp7.wordpress.com/

 

 

Názov projektu: MY WEB Measring Youth Well-Being

Projekt je nasledovníkom MYPLACE, na ktorom participuje trinásť univerzít z jedenástich európskych krajín. Hlavným cieľom projektu je kompletizácia a zhodnotenie už existujúcich ako aj nových dát v oblasti hlavných priorít v oblasti politiky mládeže a detí v kontexte s konceptom „well-being“.

V roku 2014 sa uskutočnili prvé kroky v spolupráci s národnými expertmi z oblasti politiky, výchovy a vzdelávania mládeže, v štátnych i súkromných inštitúciách, ktorí sa spolupodielajú na výskume v kontexte jednotlivých priorít politiky detí a mládeže.

Koordinátor projektu: The Manchester Metropolitan University

Doba trvania projektu: 3.3.2014-3.9.2016

Measuring Youth Well-Being

Project website: www.fp7-myweb.eu