Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Erasmus+

 

ERASMUS+

 

KA107: Mobilita študentov a zamestnancov VŠ medzi krajinami programu a partnerskými krajinami ID: 2020-1-SK01-KA107-077790 (projekt spolupráce s Fakultou masmediálnej komunikácie a Filozofickou fakultou Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave)

Konzorcium: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (koordinátor), Marin Barleti SHI, Université de Sidi Bel-Abbes,Tbilisi State Medical University, Al-Aqsa University, University if Dar es Salaam, National University of Ostroh Academy, Academian Stepan Demianchuk International University of Economics and Humanities.

Koordinátor projektu na FSV UCM: doc. PhDr. Andrea Čajková, PhD. (ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5951-1281, Scopus ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57203917110, ResearchersID: https://publons.com/researcher/3055065/andrea-cajkova/)

Dĺžka trvania: 2020 - 2023

Anotácia: Hlavným cieľom projektu je posilnenie pedagogicko-vedeckej spolupráce medzi Univerzitou sv. Cyrila a Metoda (FSV, FMK, FF) a vybranými univerzitami v krajinách programu a v partnerských krajinách cez realizáciu mobilít jednotlivcov - študentov ako aj zamestnancov.

 

KA107: Mobilita študentov a zamestnancov VŠ medzi krajinami programu a partnerskými krajinami ID: KA2017-F20C7343 (projekt spolupráce s Fakultou masmediálnej komunikácie a Filozofickou fakultou Univerzity sv. Cyri-la a Metoda v Trnave)

Konzorcium: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (koordinátor), University of Das Es Salaam, Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Education Belgorod National University, Ural State Pedagogical University, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education Volga State University of Technology, Taras Shevcenko National University of Kyiv, Lviv State University of Physical Culture, Kriovohrad Volodymyr Vynniychenko State Pedagogical University, State Higher Educational Establishment Zaporizhzhya National University of Ministry of Education and Sciences of Ukraine, Salahaddin University-Erbil, Cihan University-Erbil, Paro College of Education, Universities Negeri Semarang, University I Prishtines, Universidad Nacional Autonoma de Mexico, Universidad de Guadalajara, Gori State Teaching University, University of Malaya, Central South University, Univesite de Sidi Bel-Abbes Dillali Liabes University, Konstanay State Pedagogical Institut, Hong Kong Baptist University, Tarbiat Modares University.

Koordinátor projektu na FSV UCM: doc. PhDr. Andrea Čajková, PhD. (ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5951-1281, Scopus ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57203917110, ResearchersID: https://publons.com/researcher/3055065/andrea-cajkova/)

Dĺžka trvania: 2019 - 2022

Anotácia: Hlavným cieľom projektu je posilnenie pedagogicko-vedeckej spolupráce medzi Univerzitou sv. Cyrila a Metoda (FSV, FMK, FF) a vybranými univerzitami v krajinách programu a v partnerských krajinách cez realizáciu mobilít jednotlivcov - študentov ako aj zamestnancov.

 

 

Akcie Jean Monnet Chair

Migration: The Challenge go European States (ID: 575520)

Chair: prof. Valeriu Mosneaga, DrSc.

Koordinátor projektu na FSV UCM:  PhDr. Viera Žúborová, PhD. (ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8555-2394, Scopus ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56274462000)  / Mgr. et Mgr. Ondřej Filipec, Ph.D. (ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9046-1577)

Dĺžka trvania: 2016 - 2019

Web: http://jmch.fsvucm.sk

Publikácie: http://jmch.fsvucm.sk/publications/

Anotácia: Cieľom projektu bolo cez formálne aj neformálne vzdelávanie otvárať tému migrácie rešpektujúc jej interdisciplinárny charakter, spoločenskú a politickú dôležitosť. V priebehu implementácie boli realizované viaceré workshopy, semináre, diskusie, filmové kluby, ktoré rozoberali a približovali  migráciu s rôznych uhlov pohľadu. Hlavným zámerov projektu bolo vytvorenie autentického priestoru, ktorý bude slúžiť nielen študentom vysokých škôl (zameraných  prednostne na sociálne vedy), ale aj organizáciám a inštitúciám neziskovej sféry, ale predovšetkým verejnosti, ktorá sa o danú tému zaujíma.