Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Dekanát fakulty

Tajomníčka fakulty

Meno:  Ing. Ľudovíta Dobáková
Funkcia:  Tajomníčka fakulty                                                                                  
E-mail:  ludovita.dobakova@ucm.sk
Kancelária:  507
Telefón:  +421 33 55 65 523

 

Sekretariát dekana

Meno:  Ing. Jana Osuská
Funkcia:  Vedúca sekretariátu dekana                                                                    
E-mail:  jana.osuska@ucm.sk
Kancelária:  504
Telefón:  +421 33 55 65 521

 

Meno:  Mária Ondrejičková
Funkcia:  Asistentka dekana  a prodekanov                                                         
E-mail:  maria.ondrejickova@ucm.sk
Kancelária:  504
Telefón:  +421 33 55 65 522

 

Meno:  Ing. Jana Machatová
Funkcia:  Referentka prvého kontaktu pre pedagógov                                  
E-mail: 

jana.machatova@ucm.sk

Kancelária:  501
Telefón:  +421 33 55 65 525

 

Referát pre pedagogickú činnosť

Meno:  PhDr. Oľga Molnárová
Funkcia:  Odborná pracovníčka pre štúdium a vzdelávanie                              
E-mail:  olga.molnarova@ucm.sk
Kancelária:  406
Telefón:  +421 33 55 65 544

 

Knižnica, študovňa

Meno:  Katarína Procházková
Funkcia:  Odborná pracovníčka pre knižničné systémy                                   
E-mail:  katarina.prochazkova@ucm.sk
Kancelária:  226
Telefón:  +421 33 55 65 541

 

Referát pre vedecko-výskumnú činnosť

Meno:  Ing. Klaudia Čirčová
Funkcia:  Odborná pracovníčka pre vedecko-výskumnú činnosť                     
E-mail:  klaudia.circova@ucm.sk
Kancelária:  409
Telefón:  +421 33 55 65 527