Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Akademický senát

Predseda Akademického senátu FSV UCM:

doc. PhDr. Oľga Bočáková, PhD.

 

Komora zamestnancov:

PhDr. Richard Brix
PhDr. Angelika Dudžáková, MPH - tajomníčka AS
doc. PhDr. Jozef Klavec, PhD.
​PhDr. Darina Kubíčková, PhD.
PhDr. Ján Machyniak, PhD.
Ing. Jana Osuská
PhDr. Martin Švikruha - podpredseda AS za zamestnaneckú časť

 

Komora študentov:

PhDr. Róbert Frimmel
PhDr. Lenka Machyniaková - podpredsedníčka AS za študentskú časť
PhDr. Matúš Meluš
Bc. Richard Šavolt