Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Akademický senát

 

doc. PhDr. Oľga BOČÁKOVÁ, PhD.

Predseda Akademického senátu FSV UCM

 

PhDr. Martin Švikruha, PhD.

Podpredseda AS za zamestnaneckú časť

Mgr. León Richvalský

Podpredseda AS za študentskú časť

Ing. Jana Osuská

Tajomníčka AS

 
 

doc. PhDr. Peter Horváth, PhD

Senátor za zamestnaneckú časť

PhDr. Ján Machyniak, PhD.

Senátor za zamestnaneckú časť

PhDr. Dalibor Mikuš, PhD.

Senátor za zamestnaneckú časť

 

 

PhDr. Richard Brix, PhD.

Senátor za zamestnaneckú časť

PhDr. Darina Kubíčková, PhD.

Senátor za zamestnaneckú časť

 

PhDr. Róbert Frimmel

Senátor za študentskú časť

PhDr. Matúš Jankoľa

Senátor za študentskú časť