Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Výsledky volieb

 

Výsledky volieb do študentskej časti AS FSV UCM

na funkčné obdobie 2018-2020

 

Dovoľujeme si vás informovať o výsledku volieb do študentskej časti AS FSV UCM na funkčné obdobie 2018-2020

 

Dokumenty:
  Zápisnica

 

 

Výsledky volieb do zamestnaneckej a študentskej časti AS FSV UCM

na funkčné obdobie 2016-2019

 

Výsledky volieb do zamestnaneckej časti AS FSV UCM nájdete tu

Výsledky volieb do študentskej časti AS FSV UCM nájdete tu

 

doc. PhDr. Milan Čáky, CSc.

predseda AS FSV UCM

 

 

Informácie o výsledku doplňujúcich volieb do Akademického senátu FSV UCM

a volieb zástupcov FSV UCM do AS UCM rok 2016