Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Vedecká rada

Predseda vedeckej rady:

doc. PhDr. Peter Horváth, PhD.


Podpredseda vedeckej rady:

PhDr. Jaroslav Mihálik, PhD.

 

Členovia vedeckej rady:

Interní:

prof. Dr. Richard Czarny, Ph.D.
prof. PhDr. Ľudmila Malíková, CSc.
prof. Valeriu Mosneaga, DrSc.
prof. PhDr. Dušan Polonský, CSc.
prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.
doc. PhDr. Oľga Bočáková, PhD.
doc. Ing. Ivana Butoracová Šindleryová, PhD.
doc. PhDr. Milan Čáky, CSc.
doc. PhDr. Mária Dávideková, PhD.
doc. RNDr. PhDr. Oldřich Hájek, PhD.
doc. Mgr. Peter Juza, PhD., CSc.
doc. PhDr. Jozef Klavec, PhD.
doc. RNDr. Jaroslava Pavelková, CSc.
doc. Ing. Juraj Rákoš, PhD.
doc. JUDr. Jana Reschová, CSc.
PhDr. Michal Lukáč, PhD.


Externí:

Dr.h.c. prof. PhDr. Marcela Gbúrová, CSc.
prof. Ing. Július Horváth, PhD.
prof. PhDr. Svetozár Krno, CSc.
prof. PhDr. Jozef Lysý, CSc.

prof. PhDr. Silvia Miháliková, PhD.
Dr.h.c. prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc.
doc. JUDr. Mária Hencovská, CSc.
doc. PhDr. Branislav Kováčik, PhD.