Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Vedecká rada

Predseda vedeckej rady:

doc. PhDr. Peter Horváth, PhD.


Podpredseda vedeckej rady:

doc. PhDr. Jaroslav Mihálik, PhD.

 

Členovia vedeckej rady:

Interní:

prof. Dr. Richard Czarny, Ph.D.
prof. Roman Horváth, MA, PhD.
prof. PhDr. Ľudmila Malíková, CSc.
prof. Valeriu Mosneaga, DrSc.
prof. PhDr. Dušan Polonský, CSc.
prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.
doc. PhDr. Oľga Bočáková, PhD.
doc. Ing. Ivana Butoracová Šindleryová, PhD.
doc. PhDr. Milan Čáky, CSc.
doc. PhDr. Mária Dávideková, PhD.
doc. Mgr. Peter Juza, PhD., CSc.
doc. PhDr. Jozef Klavec, PhD.
doc. Ing. Juraj Rákoš, PhD.
doc. JUDr. Jana Reschová, CSc.
PhDr. Darina Kubíčková, PhD.
PhDr. Michal Lukáč, PhD.
PhDr. Ján Machyniak, PhD.
JUDr. Bystrík Šramel, PhD.


Externí:

Dr.h.c. prof. PhDr. Marcela Gbúrová, CSc.
prof. Ing. Július Horváth, PhD.
prof. PhDr. Svetozár Krno, CSc.
prof. PhDr. Jozef Lysý, CSc.

prof. PhDr. Silvia Miháliková, PhD.
Dr.h.c. prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc.
doc. JUDr. Mária Hencovská, CSc.
doc. PhDr. Branislav Kováčik, PhD.