Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Vedecká rada

Predseda vedeckej rady:

     doc. PhDr. Jaroslav Mihálik, PhD.  (doc. verejná politika a verejná správa/ politické vedy)       .


Podpredseda vedeckej rady:

     doc. PhDr. Andrea Čajková, PhD.  (doc. verejná politika a verejná správa /politické vedy)  

 

Členovia vedeckej rady:

Interní:

doc. PhDr. Oľga Bočáková, PhD.   (doc. sociálna práca/sociálna práca)

prof. Ing. Ivana Butoracová Šindleryová, PhD.   (prof. verejná politika a verejná správa/politické vedy)

doc. Karen Henderson, Ph.D.   (doc. politológia/ politické vedy)

doc. PhDr. Peter Horváth, PhD.   (doc. politológia / politické vedy)

prof. Roman Horváth, MA, PhD.   (prof. ekonomické teórie/ politické vedy)

prof. PhDr. Jana Levická, PhD.    (prof. sociálna práca/ sociálna práca)

doc. PhDr. Ján Machyniak, PhD. (doc. verejná politika a verejná správa / politické vedy)

doc. ThDr. Juraj Sedláček, PhD., DiS.   (doc. katolícka teológia/ sociálna práca) 

doc. JUDr. Bystrík Šramel, PhD.   (doc. verejná politika a verejná správa / politické vedy)

doc. PhDr. Tatiana Tökölyová, PhD.    (doc. politológia/politické vedy)

      prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.   (prof. financie/politické vedy)


Externí:

      PhDr. Peter Dinuš, PhD.   (PhD. politológia /politické vedy)

Dr. h. c. prof. PhDr. Marcela Gbúrová, CSc. (prof. teória politiky/ politické vedy)

doc. JUDr. Mgr. Michal Jesenko, PhD.   (doc. ústavné právo/ politické vedy)

doc. PhDr. Branislav Kováčik, PhD.    (doc. teória politiky/ politické vedy)

doc. JUDr. Jana Reschová, CSc. (doc. politológia/politické vedy)    

Dr. h. c. prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc. (prof. politológia/politické vedy)