Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Vedecká rada

Predseda vedeckej rady:

           .


Podpredseda vedeckej rady:

       

 

Členovia vedeckej rady:

Interní:

 
                   
 


Externí: