Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Vedecká rada

Predseda vedeckej rady:

     doc. PhDr. Jaroslav Mihálik, PhD.        .


Podpredseda vedeckej rady:

     PhDr. Andrea Čajková, PhD.  

 

Členovia vedeckej rady:

Interní:

doc. PhDr. Oľga Bočáková, PhD.

doc. Ing. Ivana Butoracová Šindleryová, PhD.

prof. Dr. Ryszard Czarny, Ph.D.

doc. PhDr. Milan Čáky, CSc.

doc. PhDr. Mária Dávideková, PhD.

doc. Karen Henderson, Ph.D.

doc. PhDr. Peter Horváth, PhD.

prof. Roman Horváth, MA, PhD.

doc. Mgr. Peter Juza, PhD., CSc.

doc. PhDr. Jana Keketiová, PhD.

doc. PhDr. Jozef Klavec, PhD.

PhDr. Michal Lukáč, PhD.

prof. PhDr. Ľudmila Malíková, CSc.

prof. Valeriu Mosneaga, DrSc.

prof. PhDr. Jan Rataj, CSc.

doc. Ing. Juraj Rákoš, PhD

      prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.     


Externí:

      PhDr. Peter Dinuš, PhD.

Dr. h. c. prof. PhDr. Marcela Gbúrová, CSc.

doc. JUDr. Mgr. Michal Jesenko, PhD.

doc. PhDr. Branislav Kováčik, PhD.

doc. JUDr. Jana Reschová, CSc. 

      Dr. h. c. prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc.