Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Akreditácia

Na základe rozhodnutia akreditačnej komisie Fakulta sociálnych vied UCM má v súčasnosti akreditované študijné odbory v nasledovných študijných programoch v bakalárskom, magisterskom a doktorandskom stupni štúdia. Okrem toho Fakulta sociálnych vied má akreditované rigorózne konanie.

 

Bakalárske štúdium:

Verejná správa - denná forma / externá forma

Sociálne služby a poradensvo - denná forma / externá forma

Manažment a ekonómia verejnej správy - denná forma / externá forma

Komunikácia a marketing vo verejnej politike a verejnej správe ( slovenský jazyk)  - denná forma / externá forma

Komunikácia a marketing vo verejnej politike a verejnej správe ( anglický jazyk)  - denná forma / externá forma

Európske štúdiá a politiky  - denná forma (slovenský jazyk / anglický jazyk)

Európske štúdiá a politiky  - externá forma (slovenský jazyk / anglický jazyk)

 

Magisterské štúdium:

 

Verejná správa - denná forma / externá forma

Manažment a ekonómia verejnej správy denná forma externá forma (slovenský jazyk)

Manažment a ekonómia verejnej správy denná forma externá forma (anglický jazyk)

Sociálne služby a poradenstvo - denná forma / externá forma

 

Európske štúdiá a politiky  - denná forma (slovenský jazyk / anglický jazyk)

Európske štúdiá a politiky  - externá forma (slovenský jazyk / anglický jazyk)

 

Doktorandské štúdium:

Verejná politika a verejná správa - denná forma / externá forma

Európske štúdiá a politiky - denná forma / externá forma

Sociálna politika - denná forma / externá forma

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov:

Verejná politika a verejná správa