Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Disciplinárna komisia

Predseda disciplinárnej komisie:

PhDr. Michal Lukáč, PhD.

 

Členovia disciplinárnej komisie:

PaedDr. Monika Orlíková, PhD.
PhDr. Ján Machyniak, PhD.
PhDr. Matúš Meluš
Bc. Richard Šavolt
​Anežka Borošová