Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Disciplinárna komisia

Predsedníčka disciplinárnej komisie:

PhDr. Michal Imrovič, PhD.

 

Členovia disciplinárnej komisie:

PaedDr. Monika Orlíková, PhD.
PhDr. Ján Machyniak, PhD.
Mgr. Kristína Hoghová
Bc. Anežka Borošová
Peter Orosz