Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Aktuálne oznamy

 

Zápis študentov FSV UCM na akademický rok 2015/2016 FSV

21.07.2015

Harmonogram zápisov študentov FSV UCM na akademický rok 2015/2016 FSV

13.08.2015

Oznam ubytovacej komisie FSV

15.07.2015

Harmonogram štúdia v Akademickom roku 2015/2016 FSV

11.09.2015

Komplexná akreditácia FSV

21.07.2015

Zápisnica zo zasadnutia ubytovacej komisie FSV UCM dňa 27.09.2016 FSV

03.10.2016

Oznam o konaní obhajoby dizertačnej práce FSV

26.08.2015

Obhajoba dizertačnej práce FSV

03.09.2015

Personálna zmena na FSV UCM vo funkcii prodekana pre VVČ FSV

03.09.2015

Oznam pre uchádzačov FSV

03.09.2015

Harmonogram Týždňa vedy a techniky 2015 na FSV UCM FSV

04.11.2015

Štátne magisterské skúšky október 2015 FSV

17.09.2015

Pridelenie ubytovania FSV

14.09.2015

Zápis nezapísaných študentov FSV

14.09.2015

Rozvrhy na zimný semester AR 2015/2016 FSV

22.09.2015

Deň doktorandov III.ročník FSV

22.06.2016

Zaradenie do študijných skupín FSV

30.09.2015

Informačný fakultný deň FSV

02.10.2015

Začiatok výučby - kontaktné hodiny FSV

06.10.2015

Pozvánka na otvorenie akademického roka 2015/2016 FSV

05.10.2015

Predmet Športové aktivity FSV

09.10.2015

Prijímacie konanie PhD. FSV

19.10.2015

Dekanské voľno FSV

29.10.2015

Podávanie návrhov kandidátov na funkciu dekana FSV UCM FSV

10.11.2015

Výberové konanie FSV

05.11.2015

Rozpis študentov na magisterské štátne škúšky FSV

24.05.2016

Exkurzia do Viedne FSV

29.10.2015

Prednáška Dr. Avi Bleiera - "Defeating/Dealing with International Terrorism" FSV

29.10.2015

Prijímacie konanie AR 2017/2018 FSV

26.03.2017

Voľby členov do zamestnaneckej a študentskej časti AS FSV UCM na funkčné obdobie 2016-2020 FSV

20.11.2015

Otvorenie Týždňa vedy a techniky na FSV UCM FSV

10.11.2015

Slávnostné zahájenie Debatného klubu FSV UCM FSV

10.11.2015

Tretí ročník Univerzity tretieho veku FSV UCM FSV

10.11.2015

Slávnostná imatrikulácia FSV

20.11.2015

Prírodovedci pre sociálne vedy FSV

11.11.2015

Výberové konanie FSV

20.11.2015

Migrácia a multikulturalizmus FSV

12.11.2015

Výberové konanie FSV

20.11.2015

Deň doktorandov FSV

16.11.2015

Európske kontexty kultúry FSV

16.11.2015

Smútočný oznam FSV

18.11.2015

Štátne magisterské a bakalárske skúšky - január 2016 FSV

24.11.2015

Športový deň FSV UCM – pokyny k účasti FSV

20.11.2015

Vyjadrite svoju mienku o Vašej budúcej kariére! FSV

20.11.2015

Kandidáti na funkciu dekana FSV UCM FSV

19.11.2015

Stretnutie absolventov a priateľov FSV UCM FSV

20.11.2015

Informačný seminár Workspace Europe FSV

20.11.2015

Benefit pre uchádzačov FSV UCM FSV

22.11.2015

Benefit pre darcov krvi v rámci akcie Kvapka krvi FSV UCM FSV

22.11.2015

Pokyny k podávaniu žiadostí o dotáciu z Fondu na podporu výskumu UCM FSV

25.11.2015

Poďakovanie - Kvapka krvi FSV UCM FSV

25.11.2015

Predstavenie kandidáta na dekana FSV UCM FSV

25.11.2015

Medzinárodná vedecká konferencia Ochrana ovzdušia 2015 FSV

25.11.2015

Slávnostná imatrikulácia FSV

26.11.2015

Dekanské voľno 30. november 2015 FSV

29.11.2015

Klub absolventov a priateľov FSV UCM FSV

30.11.2015

Výberové konanie - PR manažér FSV FSV

30.11.2015

Skúšobné obdobie - nadštandardná dĺžka štúdia FSV

30.11.2015

Smútočný oznam FSV

30.11.2015

Internship in Slovenia FSV

30.11.2015

4. výročie založenia Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave FSV

04.12.2015

ŠVOČ 2016 FSV

25.02.2016

Kandidáti do zamestnaneckej a študentskej časti AS FSV UCM FSV

08.12.2015

Dekanské voľno FSV

04.12.2015

Mikuláš v zariadeniach sociálnych služieb FSV

11.12.2015

Voľby členov do zamestnaneckej a študentskej časti AS FSV UCM na funkčné obdobie 2016-2020 FSV

08.12.2015

Voľba kandidáta na funkciu dekana FSV UCM na funkčné obdobie 2016-2020 FSV

08.12.2015

Výberové konanie FSV

11.12.2015

Oznámenie o výsledku volieb kandidáta na funkciu dekana Fakulty sociálnych vied UCM FSV

10.12.2015

Výsledky volieb do zamestnaneckej a študentskej časti AS FSV UCM na funkčné obdobie 2016-2020 FSV

11.12.2015

Výberové konanie v rámci programu Erasmus+ na akademický rok 2016/2017 FSV

24.01.2016

Oznam Študijného oddelenia a Oddelenia akademických činností FSV

17.12.2015

Exkurzia do Bruselu FSV

07.02.2016

Rozdelenie študentov na štátne bakalárske a magisterské skúšky - január 2016 FSV

24.01.2016

Deň otvorených dverí FSV

24.01.2016

Poďte s nami do divadla FSV

21.01.2016

2-týždňový bilingválny študijný program v OSN v Ženeve - 54 th Graduate Study Programme, UN Geneva FSV

22.01.2016

Súťaž: Esej o multilingvizme - Many Languages, One World FSV

22.01.2016

Denný jarný tábor pre deti vo veku od 6 - 12 rokov FSV

10.02.2016

Rozvrh na letný semester FSV

10.02.2016

Darujte nám 2% z Vašich daní - Vašim 2% dáme zmysel FSV

19.02.2016

Kontrola zimného semestra AR 2015/2016 FSV

15.02.2016

Výsledky výberoveho konania Erasmus+ na akademický rok 2016/2017 FSV

15.02.2016

Oznam študijného oddelenia FSV

22.02.2016

Študovňa FSV

08.03.2016

Pokyny k štátnym záverečným skúškam FSV

03.04.2016

Hodnotenie pedagogického výkonu vyučujúceho FSV

10.03.2016

Dotazník spokojnosti zamestnancov FSV UCM 2015/2016 FSV

10.03.2016

Prieskum záujmu študentov o propagačné predmety FSV UCM v Trnave FSV

17.03.2016

Exkurzia Brusel FSV

23.03.2016

Deň otvorených dverí UCM 2016 FSV

08.04.2016

Veľtrh práce na UCM! FSV

30.03.2016

Výberové konanie FSV

13.04.2016

Výberové konanie FSV

13.04.2016

Jarné upratovnie Bučianskej FSV

07.04.2016

Návšteva veľvyslankyne Vietnamskej socialistickej republiky FSV

07.04.2016

ŠVOČ 2016 FSV

08.04.2016

Oznam pre končiacich študentov v akademickom roku 2015/2016 FSV

13.04.2016

Vzdelávanie MSC-Pro na OEAEP FSV

13.04.2016

Výberové konanie FSV

20.04.2016

Spokojnosť študentov s výučbou cudzích jazykov na FSV UCM FSV

20.04.2016

Dekanské voľno FSV

22.04.2016

Oznam Študijného oddelenia pre končiacich študentov FSV

25.04.2016

SÚŤAŽ o vytvorenie najlepšieho výročného loga FSV

26.04.2016

Migration and it´s impact on V4 countries FSV

02.05.2016

Electoral Engineering and Competitivness in Post-Communist Europe FSV

02.05.2016

The Ph.D. Summer School on political integration and differentiation in Europe FSV

02.05.2016

Futbalový turnaj o " Putovný pohár dekana FSV UCM v Trnave" FSV

02.05.2016

Športový deň FSV UCM FSV

02.05.2016

Výberové konanie FSV

09.05.2016

Oznam Študijného oddelenia FSV

11.05.2016

Súťaž o vytvorenie najlepšieho loga FSV

17.05.2016

Smútočný oznam FSV

19.05.2016

Stretnutie so zástupcami zahraničných univerzít FSV

01.06.2016

Oznam FSV

02.06.2016

Gratulujeme FSV

03.06.2016

Výberové konanie FSV

07.06.2016

Postup elektronického zápisu na AR 2016/2017 FSV

21.06.2016

Oznam študijného oddelenia FSV

07.06.2016

Pokyny k štátnym skúškam v máji a júni 2017 FSV

01.03.2017

Pridelenie ubytovania FSV

21.06.2016

Úradné hodiny na študijnom oddelení FSV od 20.6.2016 do 31.8.2016 FSV

21.06.2016

Pozor zmena FSV

20.06.2016

Kontrola AR 2015/2016 FSV

21.06.2016

Voľby do akademického senátu FSV UCM a voľby zástupcov FSV UCM do AS UCM rok 2016 FSV

21.06.2016

Výsledky dotazníkov FSV

22.06.2016

Výberové konanie FSV

26.06.2016

Oznam študijného oddelenia FSV

28.06.2016

Dni zdravia FSV

30.06.2016

Vedecký seminár „Deň doktorandov 2016“ FSV

01.07.2016

Stretnutie členov organizácie NISPACee z Kyjeva FSV

30.06.2016

Vytvorenie zápisného listu FSV

01.07.2016

Detská univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FSV

02.07.2016

Predzápis na AR 2016/2017 FSV

11.07.2016

Rozdelenie ubytovania pre študentov Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave v akademickom roku 2016/2017 FSV

15.07.2016

II.kolo prijímacieho konania na akademický rok 2016/2017 FSV

15.07.2016

Novoakreditovaný študijný program VEREJNÁ POLITIKA FSV

20.07.2016

Harmonogram zápisov do vyššieho roka štúdia FSV 2016_2017 FSV

08.08.2016

Pracovné ponuky FSV

15.08.2016

Sociálne vedy z perspektívy mladých vedeckých pracovníkov FSV

08.11.2016

Kandidáti do zamestnaneckej a študentskej časti AS FSV FSV

23.09.2016

Kandidáti FSV UCM do zamestnaneckej a študentskej časti AS UCM FSV

23.09.2016

Študentská tanečná škola FSV

12.09.2016

Slávnostné otvorenie akademického roka 2016/2017 FSV

12.09.2016

Harmonogram fakultných dní pre študentov denného štúdia všetkých študijných programov FSV

28.09.2016

Rozvrhy na AR 2016/2017 FSV

20.09.2016

Príručka pre študentov 1. ročníka na FSV UCM FSV

06.10.2016

Doplňujúce voľby do Akademického senátu FSV UCM a voľby zástupcov FSV UCM do AS UCM rok 2016 FSV

23.09.2016

Výsledky doplňujúcich volieb do Akademického senátu FSV UCM a volieb zástupcov FSV UCM do AS UCM rok 2016 FSV

26.09.2016

Slávnostné otvorenie akademického roka 2016/2017 FSV

28.09.2016

Výročná konferencia Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave FSV

11.11.2016

Študijné pobyty pre študentov vo Veľkej Británii FSV

07.10.2016

Výberové konanie FSV

17.10.2016

Týždeň vedy a techniky SR 2016 na FSV UCM FSV

08.11.2016

ŠVOČ 2017 FSV

29.03.2017

Výberové konanie FSV

11.11.2016

Neformálne stretnutie so študentmi FSV

04.11.2016

Výberové konanie FSV

11.11.2016

Vstupenky na Cigánskych diablov stále v ponuke! FSV

11.11.2016

Oznam knižnice FSV FSV

11.11.2016

Sociálne vedy z perspektívy mladých vedeckých pracovníkov FSV

28.11.2016

Dekanské voľno FSV

13.11.2016

Výročná konferencia Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave FSV

28.11.2016

Udeľovanie čestného titulu Doctor honoris causa FSV

22.11.2016

5. výročie založenia Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave FSV

24.11.2016

Kariérny deň UCM FSV

22.11.2016

Ochrana ovzdušia 2016 FSV

21.11.2016

Pokyny pre končiacich študentov FSV

28.11.2016

Slávnostná imatrikulácia študentov 1. roka denného bakalárskeho štúdia FSV UCM v akademickom roku 2016/2017 FSV

28.11.2016

Poďakovanie FSV

28.11.2016

Exkuzria DDS Cífer - Karolína FSV

24.11.2016

Pracovná stáž v zahraničí v rámci ERASMUS+ FSV

28.11.2016

Mikulášsky volejbalový turnaj zmiešaných družstiev FSV

30.11.2016

Príkaz dekana FSV o priebehu skúškového obdobia v ZS 2016-2017 FSV

30.11.2016

Letné školy FSV

05.12.2016

Dodatočné prijímacie konanie na AR 2016/2017 - doktorandské štúdium FSV

06.12.2016

Výberové konanie v rámci programu Erasmus+ na akademický rok 2017/2018 FSV

09.01.2017

Stretnutie s prof. PhDr. Martinom Potůčkom, CSc., z Karlovej Univerzity v Prahe FSV

17.12.2016

Oznam študijného oddelenia FSV UCM FSV

19.12.2016

Prianie k vianočným sviatkom FSV

28.12.2016

Medzinárodná vedecká internetová konferencia FSV

03.02.2017

Študentská politologická konferencia v ČR FSV

04.01.2017

Výberové konanie FSV

10.01.2017

Oznam o priebehu skúšok FSV

10.01.2017

Kolégium dekana a otvorenie novej knižnice FSV

10.01.2017

Vyskúšaj si účasť na konferencii a staň sa doktorandom na FSV! FSV

16.01.2017

Výsledky výberového konania ERASMUS+ na akademický rok 2017/2018 FSV

18.01.2017

Darujte nám 2% z Vašich daní - Vašim 2% dáme zmysel FSV

13.02.2017

Rozpis študentov na štátne skúšky - január/február 2017 FSV

01.02.2017

Deň otvorených dverí FSV UCM FSV

08.03.2017

Súhrn informácíí zo 7. zasadnutia AS FSV UCM FSV

21.01.2017

Upravený harmonogram AR 2016/2017 FSV

24.01.2017

Smernica o plagiátorstve FSV

01.02.2017

Súčasné trendy verejnej správy v európskom priestore FSV

20.04.2017

Kontrola zimného semestra AR 2016/2017 FSV

03.02.2017

Oznam pre končiacich študentov v AR 2016/2017 FSV

03.02.2017

Výberové konanie FSV

17.02.2017

Výberové konanie FSV

17.02.2017

Erasmus+ stáž FSV

23.02.2017

Študentská stáž FSV

23.02.2017

Prebúdzanie SSPV (Slovenskej spoločnosti pre politické vedy) FSV

23.02.2017

Výberové konanie FSV

07.03.2017

GAUDEAMUS 2017 - Študentská osobnosť roka FSV

13.03.2017

Smútočný oznam FSV

14.03.2017

Okruhy tém na štátne skúšky FSV

22.03.2017

Výberové konanie FSV

23.03.2017

Letná vyšehradská škola FSV

23.03.2017

Nové priestory FSV

27.03.2017

Exkurzia do Budapešti FSV

03.04.2017

Interview Day a Table Talking FSV

03.04.2017

Rigorózne konanie FSV

03.04.2017

Oznam pre končiacich študentov v AR 2016/2017 FSV

04.04.2017

II. Jarná škola metodológie FSV

10.04.2017

ŠVOČ 2017 - Vyhodnotenie FSV

10.04.2017

Príkaz dekana FSV č.1/2017 o priebehu skúškového obdobia letného semestra 2016/2017. FSV

12.04.2017

Spokojnosť občanov s klientskymi centrami preveria kontrolóri v spolupráci s univerzitou FSV

21.04.2017

Výberové konanie FSV

24.04.2017

Výberové konanie FSV

24.04.2017

Súčasné trendy verejnej správy v európskom priestore FSV

28.04.2017

Dôležitý oznam pre uchádzačov o štúdium na FSV UCM FSV

29.04.2017