Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Zasadnutie Akademickej obce FSV UCM a otvorenie nového akademického roka 2018/2019

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, vážení študenti,

dekan FSV UCM a predsedníčka Akademického senátu FSV UCM v Trnave si Vás dovoľujú pozvať na zasadnutie Akademickej obce FSV UCM a otvorenie nového akademického roka 2018/2019 na Fakulte sociálnych vied UCM, ktoré sa uskutoční dňa 24. septembra 2018 o 13,00 hod. v zasadacej miestnosti na 1. poschodí č. dv.110 na Bučianskej ulici.

 

 

Dokumenty:
  Pozvánka

 

 

 

03.09.2018