Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Olympiáda o Európskej únii - Ročník 2018

Fakulta sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave aj tento rok organizuje celoslovenskú Olympiádu o Európskej únii. Nadväzujeme týmto na úspešné ročníky Olympiády o Európskej únii pre stredné školy, ktoré sa uskutočnili na našej fakulte v rokoch 2014, 2015 a 2017. Partnerom tohtoročnej súťaže sa stala Informačná kancelária Európskeho parlamentu, Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku a europoslanci Jana Žitňanská, Monika Beňová a Ivan Štefanec.

Olympiáda o Európskej únii je určená hlavne pre študentov 3. a 4. (resp. predmaturitného a maturitného) ročníka stredných škôl. Je to vedomostná súťaž a výchovno-vzdelávacia aktivita zameraná na prehlbovanie vedomostí študentov o Európskej únii, ktorá zároveň vytvára priestor pre aktívnu komunikáciu mládeže a budovanie pozitívnych vzorov a návykov. Považujeme za dôležité dosiahnuť väčší záujem mladých ľudí o dianie na úrovni EÚ, nakoľko práve neznalosť problematiky produkuje rastúci euroskepticizmus ako aj všeobecný nezáujem mládeže o účasť na voľbách do Európskeho parlamentu a činnosť zvolených europoslancov.

 

Priebeh a organizačné zabezpečenie Olympiády o EÚ:

Do 30.9.2018 sa jednotlivé tímy zložené z troch študentov pod dohľadom pedagogického zamestnanca prihlásia do súťaže prostredníctvom on-line registračného formulára. Prihlásené tímy následne dostanú odkazy na študijné materiály ku kvízovým otázkam. Do súťaže je možné prihlásiť aj viac tímov z jednej školy.

Dňa 23.10.2018 sa uskutoční elektronické kolo, ktoré bude vyhodnotené do 28.10.2018. Všetky inštrukcie budú včas zaslané registrovaným súťažným tímom. Do finálového kola postupuje 8 najlepších súťažných tímov z celého Slovenska.

Dňa 9.11.2018 sa v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku uskutoční celoslovenské finálové kolo v priestoroch Fakulty sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. V celoslovenskom kole bude súťažiť 8 najlepších tímov z elektronického kola. Každý tím môže byť sprevádzaný a podporovaný svojím publikom.

Všetci súťažiaci a pedagógovia, ktorí sa zúčastnia finálového kola, dostanú dekrét o účasti, vecné ceny a diplomy. Súťažiace tímy, ktoré sa umiestnia na prvých troch miestach sa zúčastnia odbornej exkurzie v sídle európskych inštitúcií v Bruseli, resp. Štrasburgu a získajú tiež hodnotné vecné ceny.

Pre prihlásenie sťažiaceho tímu je potrebné vyplniť prihlášku, ktorú nájdete nižšie.

 

 

Dokumenty:
  Prihláška

 

 

 

06.09.2018