Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Sociálne vedy z perspektívy mladých vedeckých pracovníkov III.

Vážení kolegovia, milí študenti,

dovoľte nám, aby sme Vás pozvali na konferenciu mladých vedeckých pracovníkov pri príležitosti Týždňa vedy a techniky na Slovenku, ktorú pripravili doktorandi Fakulty sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

Doktorandská konferencia sa bude konať 6. - 7. novembra 2018 v priestoroch na Bučianskej 4/A, v Trnave.

Veríme, že spoločne s ostatnými doktorandmi a mladými vedeckými pracovníkmi z rôznych vysokých škôl a inštitúcií môžeme prispieť k rozšíreniu diskusie a stavu výskumu v aktuálnych témach a k snahe pozdvihnúť dôležitosť a význam sociálnych vied.

Termín na zaslanie prihlášky je predĺžený do 20.10.2018.

 

Dokumenty:
  Pozvánka
     Invitation
     Šablóna
     Program

 

 

 

06.11.2018