Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Športový deň FSV UCM 2018

Fakulta sociálnych vied  UCM v Trnave pod záštitou dekana doc. PhDr. Jaroslava Mihálika, PhD., zorganizovala pre svojich zamestnancov a študentov Športový deň fakulty, ktorý sa konal dňa 9.10. 2018   v športovom areáli obce Košolná. Popri našich tradičných disciplínach ako boli: turnaj vo volejbale,  streľba zo vzduchovky, chodenie na chodúľoch, pribíjanie klincov, slalom na fúriku alebo prechádzke  na priehradu v Suchej nad Parnou, nám zaujímavé športovo - zábavné aktivity pripravili aj tréneri z fitnescentra FIT UP!   Šikovnosť zúčastnených bola odmenená zaujímavými cenami a posilnení Redbullom. O pohostenie sa staral pán starosta obce Košolná PhDr. Martin Halaksa, ktorý pripravil pre všetkých účastníkov chutný guláš z diviny. Počas celého dňa sa účastníci dobre zabávali, súťažili a utužovali svoje kamarátstva. Sme radi, že naša Fakulta pripravuje pre svojich zamestnancov  a študentov takéto podujatia, ktorým podporuje myšlienku kalokagatie. Celý deň sa niesol v príjemnej atmosfére, ku ktorej  určite prispel nádherný slnkom zaliaty jesenný deň. Už teraz sa tešíme sa na ďalší ročník.

 

Fotogaléria

 

 

11.10.2018