Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Doplňujúce voľby do študentskej časti Akademického senátu UCM v Trnave

Doplňujúce voľby do študentskej časti

Akademického senátu UCM v Trnave

Akademický senát FSV UCM v Trnave na 1. zasadnutí, dňa 16. októbra 2018 vyhlásil  doplňujúce voľby do študentskej časti Akademického senátu UCM (AS UCM).

Voľby sa uskutočnia dňa 14. novembra 2018 v čase od 09,00 – 14,00 hod. v zasadacej miestnosti dekana FSV UCM (4. posch.). Volebná komisia bude pracovať v zložení:

1) Jakub Dančo

2) Mgr. Matúš Jankoľa

3) Mgr. Katarína Kukoľová

4) Mgr. Boris Kolman – náhradník

 

Návrhy na kandidátov je možné podávať   na dekanát FSV UCM v úradných hodinách  od 17. októbra 2018 do 31.  októbra 2018 do 12,00 hod.  Návrh musí obsahovať podpis navrhovateľa a vyjadrenie súhlasu navrhovaného kandidáta, ktorý svojim podpisom berie kandidatúru na vedomie.

Nominačný list je súčasťou  prílohy oznamu.

Podávať návrhy, voliť a právo byť volení môžu študenti dennej a externej formy štúdia.

 

doc. PhDr. Oľga Bočáková, PhD.

predsedníčka  AS FSV UCM

 

Dokumenty:
  Nominačný list

 

 

18.10.2018