Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Uhádni primátora mesta, v ktorom študuješ - SÚŤAŽ

Fakulta sociálnych vied organizuje v súvislosti s blížiacimi sa komunálnymi voľbami celoslovenskú súťaž s názvom "Uhádni primátora mesta, v ktorom študuješ". Je to vedomostná a tipovacia súťaž výchovno-vzdelávacieho charakteru zameraná na prehlbovanie vedomostí študentov o organizácii a činnosti samosprávy. Primárne tento druh aktivity vytvára priestor pre aktívnu participáciu mládeže s cieľom rozširovania poznatkov.

Súťaž je určená najmä pre študentov maturitného a predmaturitného ročníka stredných škôl, pričom sa do nej môžu zapojiť elektronickou formou vyplnením a odoslaním on-line formulára https://docs.google.com/forms/d/1mT27QlIIlzSRCbHQkJ20KD4OWWXwvjjUjMnzkizR6Qc/edit

 

Priebeh a organizačné zabezpečenie súťaže

Od 26. 10. 2018 do 9. 11. 2018 sa môže zapojiť do súťaže každý študent najmä maturitného a predmaturitného ročníka stredných škôl, pričom základnou podmienkou je individuálne vyplnenie on-line formulára. Študent v rámci neho vyberie meno nového primátora mesta, v ktorom sa nachádza príslušná stredná škola. Taktiež musí čo najpresnejšie odhadnúť percentuálny zisk víťaza, ktorý bude v danom meste zvolený v komunálnych voľbách konaných 10.11. 2018.

V dňoch 13.-14. 11. 2018 po vyhodnotení vyplnených elektronických formulárov budú zaslané stredným školám zoznamy najúspešnejších študentov. Celkovým výhercom súťaže sa stane študent, ktorý dosiahne najpresnejší výsledok v rámci Slovenska. Vďaka našim partnerom ako O2 Slovensko, Futbaltour.sk, FC Spartak Trnava, FitUp!, EcoTerra či DOMOSS TECHNIKA môžu súťažiaci získať hodnotné ceny pre seba i svoju triedu, pokiaľ sa z nej zapojí aspoň 10 študentov. Tá sa automaticky dostáva do hry o finančnú odmenu v hodnote 300, 200 a 100 eur, ktorú získa trieda ako celok a bude ju môcť využiť podľa vlastného uváženia.

 

 

 

08.11.2018