Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Kandidáti FSV UCM do zamestnaneckej časti Akademického senátu FSV a Akademického senátu UCM v Trnave

 

KANDIDÁTI FSV UCM DO ZAMESTNANECKEJ  ČASTI

AKADEMICKÉHO SENÁTU FSV A AKADEMICKÉHO SENÁTU UCM V TRNAVE

 

Akademický senát FSV UCM oznamuje Akademickej obci FSV UCM, že do zamestnaneckej časti AS FSV a zamestnaneckej časti AS UCM v Trnave  v doplňujúcich voľbách dňa 14. novembra 2018 za FSV UCM kandiduje:

 

 

Kandidát do zamestnaneckej časti AS FSV a AS UCM:

 

  1. Horváth Peter, doc. PhDr. PhD.

 

 

 

Trnava,  dňa  05. novembra  2018

 

 

Volebná komisia:

1) Ing. Klaudia Čirčová

2) Ing. Jana Machatová 

3) PhDr. Oľga Molnárová  

 

 

 

 

                                                                                                   doc. PhDr. Oľga Bočáková, PhD.

                                                                                                      predsedníčka AS FSV UCM

13.11.2018