Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Kandidáti do študentskej časti Akademického senátu UCM v Trnave na funkčné obdobie od 01.01.2017 – 31.12.2020

 

 

KANDIDÁTI DO ŠTUDENTSKEJ ČASTI AKADEMICKÉHO SENÁTU UCM V TRNAVE

na funkčné obdobie od 01.01.2017 do 31.12.2020

 

Akademický senát FSV UCM oznamuje Akademickej obci FSV UCM, že do študentskej časti AS UCM na funkčné obdobie od 01.01.2017 do 31.12.2020 v doplňujúcich  voľbách dňa 14. novembra 2018 v súlade so Štatútom Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave a Zásadami volieb do AS FSV UCM v Trnave kandidujú:

 

 

Kandidáti do študentskej časti AS UCM:

 

  1. Borošová Anežka, Bc.
  2. Kmeťová Monika
  3. Kormanová Silvia, Bc.
  4. Olejárová Stela  

 

Trnava,  dňa  05. novembra   2018

 

Volebná komisia:

1) Mgr. Matúš Jankoľa

2) Mgr. Boris Kolman

3) Mgr. Katarína Kukoľová

 

 

 

                                                                                                 doc. PhDr. Oľga Bočáková, PhD.

                                                                                                     predsedníčka AS FSV UCM

13.11.2018