Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Výsledky doplňujúcich volieb zo dňa 14.11.2018

 

 

 

 

Výsledky doplňujúcich volieb do zamestnaneckej časti AS UCM

Dovoľujeme si vás informovať o výsledku doplňujúcich volieb do zamestnaneckej časti AS UCM zo dňa 14.11.2018

 

Dokumenty:
  Zápisnica

 

 

 

Výsledky doplňujúcich volieb do zamestnaneckej časti AS FSV UCM

Dovoľujeme si vás informovať o výsledku doplňujúcich volieb do zamestnaneckej časti AS FSV zo dňa 14.11.2018

 

Dokumenty:
  Zápisnica

 

 

 

Výsledky doplňujúcich volieb do študentskej časti AS UCM

Dovoľujeme si vás informovať o výsledku doplňujúcich volieb do študentskej časti AS UCM zo dňa 14.11.2018

 

Dokumenty:
  Zápisnica

 

14.11.2018