Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Jazyková kompetencia ako súčasť celoživotného vzdelávania

Pod týmto názvom sa na pôde našej fakulty konala 14. 11. 2018 medzinárodná konferencia, ktorú na jej začiatku slávnostne otvoril pán dekan doc. PhDr. Jaroslav Mihálik, PhD. Po zahájení konferencie nasledovali prezentácie prác našich doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov v nemeckom a anglickom jazyku.

 

Fotogaléria

15.11.2018