Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Vysokoškolská učebnica "Transformácia a premeny politických systémov v krajinách Vyšehradskej skupiny"

Vysokoškolská učebnica "Transformácia a premeny politických systémov v krajinách Vyšehradskej skupiny" od našich kolegov z Katedry verejnej správy a Katedry politických vied:)

Cieľom vysokoškolskej učebnice "Transformácia a premeny politických systémov v krajinách Vyšehradskej skupiny" je oboznámenie s prehľadom a fungovaním politických systémov a verejnej správy v krajinách Vyšehradskej skupiny. Podoba a štruktúra moci v týchto krajinách vykazuje určité odlišnosti, zameriava sa preto nielen na zobrazenie aktuálnych súvislosti, ale aj na vývoj a premeny politických systémov týchto krajín. Autorský kolektív z radov FSV UCM v Trnave verí, že predkladaný učebný text naplní svoje poslanie a pomôže študentom pri ich odbornom štúdiu.

V prípade ak má niekto záujem o publikáciu je potrebné kontaktovať  Mgr. Simonu Galfyovú na email: simona.galfyova@ucm.sk

 

 

 

08.01.2019