Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

ŠVOČ 2019

Milí študenti,

Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave usporiada v akademickom roku 2018/2019 dňa 11.4.2019  7.ročník konferencie ŠVOČ 2019 pre študentov magisterského a bakalárskeho štúdia, ktorých ambíciou je po ukončení vysokoškolského štúdia pokračovať v doktorandskom štúdiu a prezentovať svoje výskumné výsledky.

 

Prečo sa zapojiť?

- získaš motivačné finančné ocenenie,

- rozvíjaš svoje schopnosti v oblasti vedeckej práce,

- prezentuješ vlastné názory pre potreby odborného rastu,

- zdokonalíš si vedecké myslenie,

- tvoja práca bude uverejnená v zborníku,

- najlepšia práca postúpi na celoslovenskú konferenciu ŠVOČ.

 

TERMÍN ODOVZDANIA PRIHLÁŠOK: 8.3.2019

TERMÍN ODOVZDANIA PRÁCE: 30.3.2019

FAKULTNÉ KOLO ŠVOČ 2019 sa uskutoční:  11.4.2019

MEDZIFAKUTLNÉ KOLO ŠVOČ 2019 SA USKUTOČNÍ V MÁJI NA UPJŠ V KOŠICIACH

 

 

Dokumenty:
  Pozvánka
     Prihláška
     Organizačné pokyny

 

 

04.03.2019