Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Workshop: Vysokoškolský učiteľ v procese vzdelávania

Aj naši pedagógovia sa stále vzdelávajú, aby skvalitňovali edukačný proces pre našich študentov, preto sa na našej fakulte konal 16. 1. 2019 workshop v spolupráci s Katedrou pedagogiky Filozickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Ako prvá vystúpila doc. Mgr. Mariana Sirotová, PhD. so svojím príspevkom - Aktivizujúce metódy v edukačnom procese vysokých škôl. Ako riešiť konflikty predniesla PaedDr. Eva Frýdková, PhD. v prednáške s názvom Riešenie konfliktov v edukačnom a akademickom prostredí. PaedDr. Tímea Zaťková, PhD. predniesla príspevok na tému - Vyučovacie štýly vysokoškolských učiteľov. Workshop pre našich pedagogóv ukončila prednáška pod názvom Pedeutologický obraz vysokoškolského učiteľa v sebaponímaní.

 

Fotogaléria

 

 

23.01.2019