Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Deň otvorených dverí FSV UCM 2019

V piatok, 18. 1. 2019 sa konal Deň otvorených dverí Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave. Uchádzači postupne prichádzali pred deviatou hodinou a následnej sa registrovali. Po registrácii sa následne presunuli do auly, kde začal hlavný program DOD. Moderátori privítali maturantov, ku ktorým sa prihovoril aj pán dekan doc. PhDr. Jaroslav Mihálik, PhD. Po krátkom príhovore pána dekana nasledovali prezentácie študijných programov aj s možnosťami uplatnenia sa v praxi. Uchádzači si okrem študijných programov mohli vypočuť aj informácie o mobilitách študentov na partnerských univerzitách v rámci programu Erasmus+.

Keďže vysokoškolské štúdium nie je len o učení, čítaní kníh a príprave na skúšky a semináre, maturantom sme priblížili aj mimoškolské aktivity, ktoré organizuje naša fakulta, napr. futbalový turnaj, volejbalový turnaj, športový deň, charitatívne zbierky.

Síce sme mladá fakulta, ale už teraz sa môžeme pochváliť úspešnými absolventmi, a preto k nám v piatok na DOD merali cestu aj naše úspešné absolventky, ktoré ako samé povedali, sú hrdé na to, že študovali práve na našej Fakulte sociálnych vied. Ako prvá sa predstavila Mgr. Mirka Dujičová, PhD., ktorá v súčasnosti pracuje na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR na odbore mládeže. Uchádzačom zdôraznila, že ich štúdium sa môže uberať dvomi smermi. Ten prvý je, že študent môže byť pasívnym poslucháčom alebo ak chce, môže rásť už počas štúdia, kedy sa aktívne zapája do rôznych mimoškolských aktivít (eventy, práca vo viacerých organizáciách, združeniach, konferenciách a pod.) spočiatku na dobrovoľníckej báze, neskôr sa však študent takto môže dostať k svojej práci snov. Toto je aj jej prípad, keďže počas štúdia na našej fakulte sa ako dobrovoľníčka zapájala do rôznych projektov, zameriavala sa na mládež, pracovala v Iuvente, až sa postupne dostala na ministerstvo. Druhá úspešná absolventka Mgr. Martinka Bohušová je starostkou obce Ďurčiná, kde si ju zvolili občania v posledných komunálnych voľbách. Aj ona porozprávala o štúdiu na našej fakulte, o svojom podnikaní, kde sa bližšie oboznámila s eurofondami, ich využitím. Po predošlých skúsenostiach sa preto rozhodla kandidovať v obci, kde žije a uspela.

Pre uchádzačov sme pripravili aj viaceré zábavné aktivity, ako napr. súťaž #chcemnafsv, kde bolo úlohou uchádzačov odfotiť sa pri našej fotostene s hastagom #chcemnafsv, označiť sa na Instagrame a v následnom zlosovaní vyhrať vecné ceny. Ďalšia súťaž Slepá mapa preverila orientačné schopnosti študentov, kde hádali slovenské mestá, víťazov sme odmenili knihami. Doktorandi previedli uchádzačov po priestoroch našej fakulty, o pitný režim sa sponzorsky postaral Redbull.

Náš program bol bohatý, úsilie organizátorov maximálne, preto sa už teraz tešíme na nasledujúci DOD FSV budúci rok.

 

Fotogaléria

23.01.2019