Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Oznam pre končiacich študentov v AR 2018/2019

Prosíme všetkých študentov bakalárskeho  a magisterského štúdia končiacich v tomto akademickom roku, aby si skontrolovali osobné údaje v AISe (meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, miesto narodenia, bydlisko) potrebné pri vyhotovení  dokladov o absolvovaní štúdia.

Prosíme o kontrolu správneho zadania záverečnej práce v AISe do 09.02.2019.

V prípade nezrovnalostí kontaktujte študijné oddelenie.

29.01.2019