Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Oznam o konaní obhajoby dizertačnej práce

Vážení kolegovia,

​dovoľte, aby sme vás informovali o konaní obhajoby dizertačnej práce.

V piatok, 22. februára 2019 v miestnosti č.203 (dolná zasadačka) Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave sa uskutoční obhajoba dizertačnej práce doktoranda Katedry verejnej správy FSV UCM  v študijnom programe 3.1.7 verejná politika a verejná správa:

  •   10.00 hod. Mgr. Peter Lukáč – téma dizertačnej práce: Politika riadenia ľudských zdrojov v pôsobnosti ústredného orgánu štátnej moci

 

 

29.01.2019