Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Publikácia „Pohľady politických strán na verejnú správu“

Milí kolegovia, študenti,

dovoľte, aby sme vám dali do pozornosti publikáciu „Pohľady politických strán na verejnú správu“ od nášho kolegu PhDr. Dalibora Mikuša, PhD. z Katedry verejnej správy.

Predložená publikácia sa zaoberá vývojom jednotlivých politických strán pôsobiacich na politickej scéne od roku 1989, pričom okrem zhodnotenia ich reálnej pôsobnosti a konkrétnych politických krokov má ambíciu analyzovať špecifický aspekt prístupov politických strán k problematike verejnej správy. Prostredníctvom zvolenej štruktúry má tak čitateľ možnosť zhodnotiť reálne účinkovanie politických strán v rámci vymedzeného časového intervalu a zároveň lepšie pochopiť realizované kroky vo vzťahu k verejnej správe. Publikácia si kladie za cieľ byť odborným príspevkom nielen pre študentov FSV UCM v Trnave, ale aj pre širšiu odbornú verejnosť.

Elektronická podoba publikácie je dostupná v sekcii „Publikačná a edičná činnosť“ alebo TU.

 

 

12.02.2019