Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Darujte nám 2% z Vašich daní - Vašim 2% dáme zmysel

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, milí podporovatelia,

Občianske združenie FSV UCM (Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave) si Vás dovoľuje informovať, že v roku 2019 je poberateľom 2% z dane. 

Darujte nám 2% z Vašich daní. Váš dar nám pomôže dosiahnuť a realizovať naše plány a rozvoj aktivít pre študentov.

Finančné prostriedky získané z Vašich daní použijeme na skvalitnenie vzdelávacieho procesu:

  • nákup odbornej literatúry pre fakultnú knižnicu,
  • podporu študentov v rozvoji ich vedomostí, schopností a talentov,
  • podporu projektov, ktorých úlohou je prepájanie teórie s praxou,
  • usporadúvanie študentských vedeckých konferencií, seminárov a odborných podujatí,
  • realizáciu projektov podporujúcich školské a mimoškolské aktivity študentov
    v oblasti kultúry a športu.

V prípade potreby sa prosím obráťte na p. tajomníčku FSV UCM Ing. Ľudovítu Dobákovú, e-mail ludovita.dobakova@ucm.sk, kl. 523

 

Ďakujeme Vám za Vašu dôveru a priazeň pri preukazovaní 2% zo svojich daní z príjmov za uplynulý rok 2018.

 

                              

 

 

 

 

 

02.03.2019