Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Informačný seminár SAIA

Vážení študenti,

pozývame Vás na informačný seminár zameraný na mobility a stáže pre študentov bakalárskeho a magisterského stupňa štúdia, ktorý sa uskutoční dňa 28. februára 2019 v miestnosti BU4 o 10.50 hod.

Seminár organizujeme v spolupráci so Slovenskou akademickou informačnou agentúrou SAIA , n.o., ktorá zabezpečuje pre študentov krátkodobé i dlhodobé mobility a stáže. Cieľom stretnutia je priblížiť študentom FSV možnosti využitia mobilít v zahraničí.

Tešíme sa na stretnutie s Vami!

26.02.2019