Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Oznam o konaní obhajob dizertačných prác

Vo štvrtok, 4. apríla 2019 v miestnosti BU4 Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave sa uskutočnia obhajoby dizertačných prác doktorandov Katedry verejnej správy FSV UCM  v študijnom programe 3.1.7 verejná politika a verejná správa:

  •   9.00 hod. PaedDr. Peter Černý – téma dizertačnej práce: Komparácia  modelov samospráv
     
  •   10.00 hod. PhDr. Jakub Feranec – téma dizertačnej práce: Funkcie verejných financií v rozpočtoch slovenských miest
18.03.2019