Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Pokyny pre končiace ročníky

Oznam študijného oddelenia

POKYNY PRE končiacich

bakalárov a magistrov denného štúdia

 

ŠTÁTNE SKÚŠKY MÁJ 2019

 

PO ODOVZDANÍ ZP JE NUTNÉ, ABY STE

 

DO 06.05.2019 ODOVZDALI NA ŠTUDIJNOM ODDELENÍ FSV :

(Bučianska 4/A, 917 01 Trnava, miestnosť 409)

- Prihlášku na štátnu skúšku, potvrdenú o odovzdaní záverečnej práce

- Výpis všetkých absolvovaných predmetov vytlačený z AISU a podpísaný študentom http://www.ucm.sk/sk/manualy-k-ais/, postup č. 10      

 

            -  externí študenti môžu poslať dokumenty poštou do 06.05.2019

01.04.2019