Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Dotazníky pre skvalitnenie edukačného procesu

 

Milé študentky, milí študenti,

v snahe o neustále zlepšovanie kvality našej fakulty si vás dovoľujeme požiadať o vyplnenie dotazníkov, čím nám pomôžete skvalitniť edukačný proces.

 

 

 

03.04.2019