Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Jarná škola metodológie - štvrtý ročník

V dňoch 29. a 30. 4. 2019 sa konal 4. ročník Jarnej školy metodológie so zameraním na europeizačný výskum a regresnú analýzu, ktorý viedol Mgr. et Mgr. Ondřej Filipec, Ph.D.. Kurz absolvovali študenti bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia a tak si zlepšili svoje schopnosti písania záverečných prác.

 

Fotogaléria

30.04.2019