Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Oznam o konaní obhajob dizertačných prác

Vážení kolegovia,

​dovoľte, aby sme vás informovali o termínoch obhajob dizertačných prác. Obhajoby dizertačných prác doktorandov Katedry sociálnych služieb a poradenstva FSV UCM  v študijnom programe Sociálna politika sa uskutočnia dňa  29.5.2019 v miestnosti č.203 (dolná zasadačka)  Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave.

 

Haronogram dňa 29.5.2019 (miestnosť č. 203, dolná zasadačka) 

08.00 hod.: PhDr. PaedDr. Ľuboš Hašan

Téma: Spirituálny rozmer prevencie sociálno-patologických prejavov správania v školskom prostredí

 

9.30 hod.: PhDr. Peter Mikula

Téma: Riešenie sociálneho rozmeru chudoby seniorov na Slovensku

 

11.00 hod.: PhDr. MVDr. Anna Suchá

Téma: Dimenzie sociálnej politiky a sociálnych služieb v oblasti zdravotného postihnutia a osôb so špecifickými potrebami

 

13.30 hod.: PhDr. Katarína Šoková, MBA

Téma: Bossing ako špecifická forma šikanovania na pracovisku

 

15.00 hod.: PhDr. et Mgr. Jaroslav Vendžúr

Téma: Rodinná politika a potreba pomoci rodinám s členom so zdravotným postihnutím

 

 

 

13.05.2019