Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Oznam pre bakalárov Katedry sociálnych služieb a poradenstva

Milí študenti 3. ročníka bakalárskeho stupňa štúdia študijného programu Sociálne služby a poradenstvo,

dovoľujeme si vás informovať, že v novom Akademickom roku 2019/2020 budete môcť pokračovať v magisterskom stupni štúdia študijného programu Sociálne služby a poradenstvo na Katedre sociálnych služieb a poradenstva našej fakulty.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.

15.05.2019