Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Výberové konanie - hľadáme ekonóma

Dekan Fakulty  sociálnych  vied  Univerzity  sv.   Cyrila   a    Metoda v Trnave  vyhlasuje podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách výberové konanie  na  obsadenie   nasledovných funkčných   miest   na   Fakulte   sociálnych  vied  UCM v Trnave. 

Výberové konanie (20.05.2019)

12.06.2019