Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Oznam pre končiacich študentov v AR 2018/2019

Prosíme všetkých študentov bakalárskeho a magisterského štúdia končiacich v tomto akademickom roku, aby si skontrolovali osobné údaje v AISe (meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, miesto narodenia, bydlisko) potrebné pri vyhotovení  dokladov o absolvovaní štúdia.

V prípade nezrovnalostí kontaktujte študijné oddelenie.

22.05.2019