Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Oznam študijného oddelenia - štátne skúšky august 2019

Pokyny pre končiacich študentov denného štúdia,

ktorí idú prvýkrát na ŠTÁTNE SKÚŠKY august 2019

PO ODOVZDANÍ ZÁVEREČNEJ PRÁCE V KNIŽNICI FSV JE NUTNÉ, ABY STE

DO 04.07.2019 ODOVZDALI NA ŠTUDIJNOM ODDELENÍ FSV(Bučianska 4/A, 917 01 Trnava, miestnosť 409) :

- Prihlášku na štátnu skúšku, potvrdenú o odovzdaní záverečnej práce

- Výpis všetkých absolvovaných predmetov vytlačený z AISU a podpísaný študentom http://www.ucm.sk/sk/manualy-k-ais/, postup č. 10

 

-  externí študenti môžu poslať dokumenty poštou najneskôr do 04.07.2019

 

Pre študentov, ktorí opakujú štátne skúšky v auguste,  platia zverejnené pokyny na stránke FSV TU.

 

 

 

16.06.2019