Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Ponuka stáže na TTSK - Stážista na oddelení zahraničných vzťahov

Milí študenti,

máme tu pre vás ďalšiu ponuku stáže na TTSK - Stážista na oddelení zahraničných vzťahov. Úlohou stážistu  bude zúčastňovať sa na protokolárnych stretnutiach  so zahraničnými návštevami, pomáhať pri organizácii daných stretnutí.

Dátum uzávierky: 12. 6. 2019

Bližšie informácie získate tu

04.06.2019